Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Våle Legekontor

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Leger på kontoret:

Kari Helene Bugge

Lars Christian Feyling

Jon Anders Grønvold 

Vibeke Mørken Stuestøl

Derfor er det tilrettelagt for bestilling via Helsenorge på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker.  Telefon:  33061700.

Tlf.tid 08.00-14.00Aktuelt

HELSENORGE.NO

13. mars 2023

Vi har nå avviklet sms via Helserespons.  Man må nå kontakte oss via helsenorge.no. E-resepter, timebestilling og evt andre henvendelser/spørsmål kan sendes til oss direkte via helsenorge. Obs! Behov for akutt/øyeblikkelig legehjelp`s time samme dag skal ikke helsenorge benyttes. Du må da ringe 330 61 700

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEUKEN 2023

13. mars 2023

Legekontoret holdet åpent for øyeblikkelig/akutt-legehjelp

Mandag 3 april og Tirsdag 4 april vanlig tid: 08.00-15.00.  (telefon-tid: 08.00-14.00)

Onsdag 5 april stenger legekontoret 12.00. (telefon-tid: 08.00-11.30).  Det er redusert legekapasitet i disse dagene og det vil kun bli prioritert behov for øyeblikkelig legehjelp. 

Fra 6 april t.o.m. 10 april holder legekontoret påskestengt. Behov for legehjelp i påsken må man kontakte Tønsberg Legevakt: 116 117.  Ved akutt-behov: AMK 113  

Legekontoret åpner til vanlig tid Tirsdag 11 april kl 11.00. 

STENGT PGA KURS

1. mars 2023

Torsdag 2 mars stenger legekontoret kl 11.30 pga kurs. Behov for akutt-legehjelp, kan man kontakte Revetal Legekontor på telefon 330 61818 fra 11.30 til kl 14.00. Etter kl 14.00, må man kontakte Tønsberg Legevakt tlf 116 117

Kontoret åpner til vanlig tid fredag 3 mars kl 08.00. 

REDUSERT ÅPNINGSTID FREDAG 17 FEBRUAR

1. februar 2023

Legekontoret har redusert åpningstid fredag 17 februar. Kontoret holder åpent fra 08.00 til 11.30. Behov for akutt-legehjelp fra 11.30 til kl 14.00 kan man ta kontakt med Revetal Legekontor 330 61818. Etter kl 14.00 må man kontakte Tønsberg Legevakt ved behov for akutt-legehjelp. Tlf: 116117

OBS!

25. januar 2023

Vi har nå tatt i bruk helsenorge.no. Helserespons vil etterhvert avvikles.  Man kan sende sms/timebestilling via helsenorge.no. 

ÅPNINGSTIDER ROMJULEN 2022

21. desember 2022

Vi holder åpent i romjulen for akutte/øyeblikkelig legehjelp. Det vil kun bli prioritert akutte tilfelle pga redusert legebemanning og redusert åpningstid.

Kontoret holder åpent mellom 08.00 og 14.00. (tirsdag 27/12 t.o.m 30/12)  

Tønsberg Legevakt hoder døgnåpent hele romjulen. Tlf 116 117

INFLUENSA VAKSINERING FOR SESONG 2022/2023

5. oktober 2022

Vi har satt av fellesvaksinasjon/drop in  på Våle Samfunnshus torsdag 3 november fra kl 12.30 til 17.30. Gjelder pasienter ved Våle Legekontor som er i risikogruppen. PRIS: 300 kr. 

Ellers drop in vaksinasjon etter dette: 

onsdager, torsdager og fredager mellom 09.00 og 14.00 på legekontoret. 

Har du legetime i okt/nov, får du tilbud om vaksinering samtidig med legetimen din. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

OBS!

25. mai 2022

Legekontoret holder stengt torsdag 26/5-22 pga Kristi Himmelfartsdag.  Behov for akutt legehjelp ta kontakt med Tønsberg Legevakt på telefon 116 117. Ved livstruende tilstander kontakt AMK 113

Legekontoret holder åpent til vanlig tid fredag 27 mai

FERIEAVVIKLING SOMMER 2022

4. mai 2022

I sommer blir det prioritert øyeblikkelig hjelp, da det vil være redusert legekapasitet pga ferieavvikling. 

Det er viktig at fornyelse av e-resepter og lignende gjøres i god tid før DIN fastlege tar sommerferie

Oversikt over ferieavvikling hos legene ved Våle Legekontor

Vibeke Stuestøl: Uke   27-28-29 og 31

Jon Anders Grønvold: Uke  28-29-30-31

Lars Feyling: Uke  25-26-27 og 33

Kari Helene Bugge: Uke  29-30-31-32

Tønsberg legevakt holder døgnåpent hele sommeren bed behov for akutt/øyeblikkelig legehjelp utenom våre åpningstider. Tlf: 116117

PÅSKEN 2022

6. april 2022

Vi holder åpent for øyeblikkelig/akutt-legehjelp i påskeuken. Pga redusert legebemanning vil kun akutt-behov prioriteres disse dagene. 

Mandag 11/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Tirsdag 12/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Onsdag 13/4-2022 åpent: 08.00-12.00 (telefontid: 08.00-11.30). 

Torsdag 14/4-22 t.o.m. 18/4-22 holder legekonttoret påskestengt.

Er det behov for lege i påsken holder Tønsberg Legevakt døgnåpent hele påskeuka. Tlf: 116117. Ved livstruende tilstander ring AMK: 113. 

Les flere nyheter