Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Våle Legekontor

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Leger på kontoret

Kari Helene Bugge

Ketil Fagerheim

Lars Feyling

Vibeke Mørken Stuestøl

Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker.  Telefon:  33061700.

Tlf.tid 08.00-14.00

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

INFLUENSA,VAKSINASJON, SESONG 2020/2021

30. september 2020

Det bli vaksinasjon for sesonginfluensa på følgende dager for pasienter i risikogruppene på Våle Samfunnshus Vaksinering blir gjort alfabetisk i år. OBS! Endring dag/tid kan forekomme. Sjekk oppdatert informasjon før oppmøte vaksinasjon. 

Mandag 12 oktober: kl 15.00-18.00:  Etternavn: A-B-C-D-E-F-G-H-I 

Mandag 19 oktober: kl 15.00-18.00 : Drop in for risikogrupper

Torsdag 29 oktober: kl 12.20-16.30: Drop in for risikogruppe. 

HAR DU FRIKORT ER VAKSINASJONEN GRATIS. Du må ha med frikort og vise dette ved vaksinering.  IKKE FRIKORT MÅ DU BETALE 50 KR

OBS!! INFLUENSA VAKSINASJON SESONG 2020-2021

3. september 2020

På grunn av Covid-19 endrer vi på våre rutiner ang. vaksinasjon for sesonginfluensa.  Det vil i år være timebestilling for vaksinasjon pga smittevern. Det vil ikke være mulig og møte opp uten time for dette. Mer informasjon kommer når vaksinene foreligger på legekontoret 

Nå kan du bestille Covid-19 testing digitalt

21. august 2020

For innbyggere i Tønsberg, Færder og Holmestrand kan man nå. www.tonsbergkommune.no 

Testing for Covid-19

Hvis du kjenner symptomer på smitte, kan du bestille test på luftveisklinikken.

Skal du bestille time for deg selv, kan du bruke vårt digitale skjema under. Innlogging via bank ID. Skal du bestille time for noen andre, må du ringe testtelefonen.

Bestill time digitalt fra skjema (innlogging med bank ID)

Testtelefon 33 31 04 00
Telefontider: mandag-fredag fra kl. 08.30-15.00, lørdag og søndag fra kl. 09.00-14.00

Horten Kommune, koronatelefon: 48 11 42 26. Tlf.tid: 12.00-16.00 i ukedager og klokken 14.00-16.00 i helgene.

Sandefjord Kommune, teststasjon: 907 25 321/907 38 324. Tlf.tid: 09.00-11.00 og 12.00-15.00. 

VED BESØK PÅ LEGEKONTORET UNDER KORONA-UTBRUDD

2. april 2020

Pasienter som må oppsøke fastlegekontoret bør ikke vente lenger enn nødvendig på venterommet. Vi ber pasienter vente på utsiden av legekontoret evt i bilen til det er din tur. Legen vil hente deg.  Pasienter bør sitte minst 2 meter fra hverandre.  Vi ber pasientene våre som må møte til blodprøver/legetime om å dusje, fjerne ringer/klokke og ha på rene klær før man møter. Håndsprit både før og etter kontakt. 

Man kan evt. ringe og bestille evt omgjøre legetimen til en video-konsultasjon. Du vil da få en SMS på forhånd. Må da følge instrukser på SMS så vil da legen ta kontakt med deg via video. 

TØNSBERG KOMMUNE. INFO. ANG. KORONA-VIRUS

13. mars 2020

 

Pasienter som tror de er smittet, har symptomer, kan ringe fastlege 330 61700. Det er veldig mange som kontakter oss nå og det er dessverre vanskelig og komme igjennom på telefon. Man må ikke møte opp på legekontoret ved symptomer. Du vil bli ringt opp av legen. Du vil bli henvist videre til beredskapsklinikken på Eik (beboer i Tønsberg Kommune). 

Ang. må være hjemme med barn pga steng skole/barnehage gjelder omsorgsdager/lønn for dette. Ikke sykemelding. 

Det skal skrives egenmeldingsskjema istedet for sykemelding i karantene-perioden. Ta kontakt med din arbeidsgiver. Egenmelding for de 16 første dagene. 

INFORMASJONSTELEFON VED SPØRSMÅL ANG. CORONA-VIRUS

28. februar 2020

TELEFON: 815 55 015

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus

CORONA-VIRUSET

24. februar 2020

Det er en del som er engstelig for corona-viruset. Dersom du lurer på om du trenger sjekk for dette (ring først!), gjelder følgende informasjon: Ring oss 330 61700 Tønsberg Legevakt: 116117. Eller følg linken under til Folkehelseinstituttet, denne blir oppdatert ang. situasjonen daglig. 


Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder (fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia) , eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise. Det anbefales telefonisk kontakt med legen før man kommer til undersøkelse.

https://www.fhhttps://www.fhi.no/i.no/

INFLUENSA VAKSINEN FOR SESONG 2019/2020 HAR KOMMET!

16. oktober 2019

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Pris risikogruppe: 255,-

INFLUENSASESONGEN ER I GANG

16. januar 2019

Influensa er nå påvist stigende i vårt område.

Influensa gir feber, luftveissymptomer og muskelsmerter, men går som regel over av seg selv. Gravide, eldre og kronisk syke er mer utsatt for alvorlig sykdom.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong.

To typer influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Innimellom endrer influensavirusene seg litt, noe som kan gjøre vår immunitet mindre effektiv mot de nye virusene.

Noen personer har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa. Disse personene bør vaksinere seg mot influensa og kontakte lege hvis de blir syke.

Du er i en risikogruppe hvis du

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • har fylt 65 år
 • har diabetes
 • har en kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Symptomer på influensa

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, gjerne med

 • feber
 • tørrhoste
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • påvirket allmenntilstand

Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Behandling av influensa

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom, og da bør du kontakte lege. Man behandler da først og fremst symptomene av sykdommen.

Smertestillende

Både smerter og feber kan dempes med paracetamol, som selges under disse merkenavnene:

 • Paracet
 • Paracetamol
 • Panodil
 • Pamol
 • Pinex

Acetylsalisylsyre skal ikke gis til barn og unge med influensa fordi det skaper fare for Reyes syndrom. Acetylsalisylsyre selges under disse merkenavnene:

 • Albyl-E
 • Aspirin
 • Dispril
 • Globoid

Når bør man kontakte lege?

Hvis du er gravid eller i en av de øvrige risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner, bør du ringe fastlege eller legevakt for å få råd om nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden din blir verre.

Ring lege straks dersom:

 • Du har tegn på å være uttørret, som munntørrhet kombinert med sparsom vannlating.
 • Du kaster opp og har problemer med å holde på drikke, slik at det er fare for uttørring.
 • Du får pustevansker eller begynner å puste fort.

Noen bør ringe 113 dersom du

 • har store pustevansker
 • har smerter i brystet
 • har fiolett eller blålig farge på leppene
 • får anfall med kramper
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe for komplikasjoner, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten.

Unngå å smitte andre

Dekk munnen når du hoster

Hosting og nysing er en effektiv måte å spre influensavirus på. Bruk derfor papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og vask hendene etterpå. Har du ikke papirlommetørkler, gjør det til vane å hoste eller nyse i albuen.

Da unngår du å få masse virus på hendene som lett spres til andre ved for eksempel håndhilsning eller via gjenstander som dørhåndtak mv.

Brukte lommetørkler er en stor viruskilde.

Vær hjemme

Om du selv er smittet bør du forsøke å unngå å smitte andre. Reduser omgangen med andre, spesielt personer med risiko for å få komplikasjoner som følge av influensa.

Dersom du føler deg svært syk, trenger kroppen hvile, og da vil det være fornuftig å holde seg hjemme.

Når du er på jobb

Er du i god nok form til å gå på arbeid som vanlig, bør du være ekstra nøye med håndhygiene og å dekke munnen når du hoster. Da reduserer du smittefaren på jobb.

Hvis du jobber med særlig utsatte grupper, for eksempel premature barn eller pasienter med redusert immunforsvar, bør du holde deg hjemme eller finne andre arbeidsoppgaver så lenge du er smitteførende.

Vask hendene

Det aller beste tiltaket for å unngå å bli smittet eller smitte andre, er å sørge for god håndhygiene. Bruk av engangslommetørklær, håndvask etter å ha pusset nesen og å hoste i albukroken er viktige tiltak.

God håndhygiene er viktig for alle som er i hjemmet. Vask hendene med såpe og vann, eller desinfiser hendene med desinfeksjonssprit. Hver person i hjemmet bør bruke eget personlig håndkle til å tørke hendene etter vask.

Når du er syk, er det lurt om andre i hjemmet hjelper deg å holde hendene rene. Har dere desinfeksjonssprit, kan du ha denne ved sengen din.

Du bør også bruke papirlommetørkle når du hoster eller nyser. Ha en plastpose ved sengen som du kan kaste lommetørklene i.

 

Hvil og drikk vann

Er du syk, bør du sørge for å få hvile og nok drikke. Da blir kroppen din i best mulig stand til å bekjempe influensaen.

 

 

Fakturaselskap endres fra Odin Kapital til Melin Medical

28. desember 2017

Odin Kapital er kjøpt opp av Melin Medical. Alle fakturaer vil nå bli sendt fra Melin Medical.

Anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester, dvs sendte henvisinger, legeattester, legetimer, blodprøvetakning, journalutskrift, vaksinering, injeksjoner, sårbehandling  m.m.....Hvis man ikke betaler vil de bli sendt ut en faktura samme dag.

Ved tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til ett gebyr, for tiden kr 64,- i tillegg. All fakturering og innkreving administreres av MELIN MEDICAL, tlf: 21 62 73 00

 

Les flere nyheter