Senteret sitt bannerbilde

Våle Legekontor

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig.

Leger på kontoret

Kari Helene Bugge

Lars Feyling

Jon Anders Grønvold 

Vibeke Mørken Stuestøl

Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legekontoret her.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss på telefon dersom du ønsker.  Telefon:  33061700.

Tlf.tid 08.00-14.00Aktuelt

OBS!

25. mai 2022

Legekontoret holder stengt torsdag 26/5-22 pga Kristi Himmelfartsdag.  Behov for akutt legehjelp ta kontakt med Tønsberg Legevakt på telefon 116 117. Ved livstruende tilstander kontakt AMK 113

Legekontoret holder åpent til vanlig tid fredag 27 mai

FERIEAVVIKLING SOMMER 2022

4. mai 2022

I sommer blir det prioritert øyeblikkelig hjelp, da det vil være redusert legekapasitet pga ferieavvikling. 

Det er viktig at fornyelse av e-resepter og lignende gjøres i god tid før DIN fastlege tar sommerferie

Oversikt over ferieavvikling hos legene ved Våle Legekontor

Vibeke Stuestøl: Uke   27-28-29 og 31

Jon Anders Grønvold: Uke  28-29-30-31

Lars Feyling: Uke  25-26-27 og 33

Kari Helene Bugge: Uke  29-30-31-32

Tønsberg legevakt holder døgnåpent hele sommeren bed behov for akutt/øyeblikkelig legehjelp utenom våre åpningstider. Tlf: 116117

PÅSKEN 2022

6. april 2022

Vi holder åpent for øyeblikkelig/akutt-legehjelp i påskeuken. Pga redusert legebemanning vil kun akutt-behov prioriteres disse dagene. 

Mandag 11/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Tirsdag 12/4-2022 åpent: 08.00-15.00 (telefontid: 08.00-1400)

Onsdag 13/4-2022 åpent: 08.00-12.00 (telefontid: 08.00-11.30). 

Torsdag 14/4-22 t.o.m. 18/4-22 holder legekonttoret påskestengt.

Er det behov for lege i påsken holder Tønsberg Legevakt døgnåpent hele påskeuka. Tlf: 116117. Ved livstruende tilstander ring AMK: 113. 

Fornyelse av resepter

16. februar 2022

Legekontoret sender ikke lenger SMS at resept ligger klart. Alle sms bestillinger på medisiner blir sendt og klart fra neste virkedag. Du får evt beskjed hvis det skal være noen spørsmål ang reseptfornyelsen. 

På helsenorge.no kan man logge seg inn og se om e-resept er aktiv og se hvilken av dine medisiner som fortsatt har gyldig resept eller er utgått. 

Covid-19

4. februar 2022

Råd til ungdommer og voksne med nyoppståtte luftveissymptomer

  • Hold deg hjemme. Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  • Du bør teste deg for SARS-CoV-2.
  • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller hurtigtest.
  • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
  • Hvis du er definert som nærkontakt og selv får symptomer, skal du teste deg.
  • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsenter. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Råd til foresatte med barn i barnehage/på barneskole med nyoppståtte luftveissymptomer

Oppdaterte råd om selvtest for covid-19

31. januar 2022

Prøvetaking 

Det er sannsynlig at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.  

De fleste tilgjengelige antigen-hurtigtester er tiltenkt analyse av prøvemateriale fra bakre - eller fremre neseprøve, men det ser ut til at disse fungerer godt også for kombinert prøve fra svelg og nese. 

?   Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege Joakim Øverbø i Folkehelseinstituttet. 

Prøven tas først fra svelget/halsen) og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, understreker han. 

En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede så personer som syns det er ubehagelig/vanskelig å ta test fra svelget/halsen kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.  

Prøvetaking?fra svelg (hals) bør gjøres?om?morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv.?Noen mat?– og drikkevarer?er?vist å kunne påvirke testresultatet.?? 

Anbefalinger om testing

Dersom du får et negativt resultat ved selvtesten og har nyoppståtte symptomer er det anbefalt å ta en ny test 2-3 dager senere.  

?  Er symptomene lette trenger man ikke holde seg hjemme i tiden mellom den første og andre testen. De som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en smittet person bør holde seg hjemme mellom den første og andre selvtesten dersom de har symptomer, sier Øverbø.  

Økt kunnskapsgrunnlag

Noen?opplever?tidlig i sykdomsforløpet?å få positiv?selvtest når de tester både i?svelg?og nese, mens testen?er?negativ når de tar prøven kun fra nesen. Disse observasjonene får nå også støtte fra studier som viser at prøvetaking med kombinert?svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester?sannsynligvis?vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene.?Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.?? 

GJENNOMSLAG I BLÅRESEPT-SAKEN

28. januar 2022

Legeforeningen har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen.  Legene gjenopptar alminnelig forskrivning av blå resept. 

BLÅ RESEPT

27. januar 2022

Fra den Norske Legeforeningen:

Hvorfor får jeg ikke medisinene på blå resept?

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot med forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på. 

Hva skal jeg gjøre?

1. Få med jounalnotat fra legen din.

2. Kjøp medisinene på apoteket og spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept- det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo. 

3. Ta vare på kvitteringen.

4. Fyll ut skjema. (finnes på helfo.no) evt. kan få kopi hos ditt legekontor.

5. Send skjemaet og kvittering til Helfo og merk konvolutten "Blåresept" 

Adresse: Helfo, postboks 2415. 3104 Tønsberg. 

 

Nettverk

14. januar 2022

Vi har dessverre pga strømbrudd natt til 14/1-22 mistet vårt nettverk. Vi får ikke sendt sms/e-resepter eller andre ting elektronisk. Vi håper og tror systemet blir oppe og går igjen på mandag 17/1. 

Influensavaksinering 2021/2022

5. oktober 2021

Vaksine for sesonginfluensa til pasienter som har fastlege ved Våle legekontor. Det blir drop-in på Våle samfunnshus tirsdag 19.10 fra kl 14:00 til kl 18:00. Det er også mulig å komme på legekontoret onsdager og fredager fra og med fredag 08.10 fra kl 08-11:20 og mellom kl 12:20 og 14:30. Dette gjelder for pasienter i risikogruppen.https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Les flere nyheter