Legekontoret holder åpent for akutt/øyeblikkelig hjelp klokken 08.00 og 14.00. Det vil kun bli prioritert hastevurderinger pga ferieavvikling og redusert legekapasitet. 

Blodprøver-kontroller gjøres før 22/12-23 kl 11.30. Det taes ikke kontroll blodprøver i romjulen pga forsendelse til laboratoriet. 

Behov for akutt/øyeblikkelig legehjelp utenom våre åpningstider kontakt legevakt på telefon 116117. Ved livstruende tilstand ring AMK 113