Vi har satt av fellesvaksinasjon/drop in på Våle samfunnshus, Tirsdag 17 oktober kl 14.00-17.30. Gjelder pasienter ved Våle Legekontor som er i risikogruppen. Pris 350,-

Det er mulighet ETTER den 17 oktober og komme på legekontoret for vaksinasjon. Vi har satt av faste vaksinedager for dette. Drop in.

Onsdager, Torsdager og Fredager mellom 09.00 og 14.00 på legekontoret. 

Har du time på legekontoret  i oktober/november, får du tilbud om vaksinering samtidig med legetimen din. 

Influensavaksine anbefales spesielt  for:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon. 

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med: diabetes type 1 og 2

Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt. 

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

Nedsatt immunforsvar.

Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.

Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

Svinerøktere og andre som har regelmessig konakt med levende gris.