HPV vaksine til kvinner født i 1991 eller senere.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.
 

Gå inn på Re kommunes nettside www.re.kommune.no

Der finner du mer opplysninger.