Fra 1 september har Tønsberg Legevakt byttet tlf.nr.

NYTT TELEFONNR: 116117