1 MAI, 17 MAI OG 20 MAI HOLDER LEGEKONTORET STENGT PGA HELLIGDAGER. BEHOV FOR AKUTT LEGEHJELP PÅ DISSE DAGENE MÅ MAN KONTAKTE TØNSBERG LEGEVAKT PÅ TELEFON 116117. VED LIVSTRUENDE TILSTANDER RING 113