17 og 18 MAI HOLDER LEGEKONTORET STENGT. Behov for øyeblikkelig hjelp`s /akutt-legebehov ta kontakt med Tønsberg Legevakt på telefon 116 117. 

Ved livstruende tilstander ring 113.

Legekontoret holder åpent 19 mai mellom kl 08.00 og 15.00 (tlf.tid: 08.00-14.00) for øyeblikkelig legehjelp.  Pga redusert legekapasitet og helsepersonell vil det kun bli prioritert akutt-behov denne dagen. 

Kontoret holder stengt pinsestengt Mandag 29 mai. Kontakt Tønsberg Legevakt ved behov for akutt-legehjelp. Tlf: 116117.

Legekontoret åpner igjen til vanlig tid 30 mai fra kl 08.00.