Vi har satt av fellesvaksinasjon/drop in  på Våle Samfunnshus torsdag 3 november fra kl 12.30 til 17.30. Gjelder pasienter ved Våle Legekontor som er i risikogruppen. PRIS: 300 kr. 

Ellers drop in vaksinasjon etter dette: 

onsdager, torsdager og fredager mellom 09.00 og 14.00 på legekontoret. 

Har du legetime i okt/nov, får du tilbud om vaksinering samtidig med legetimen din. 

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.