Legekontoret sender ikke lenger SMS at resept ligger klart. Alle sms bestillinger på medisiner blir sendt og klart fra neste virkedag. Du får evt beskjed hvis det skal være noen spørsmål ang reseptfornyelsen. 

På helsenorge.no kan man logge seg inn og se om e-resept er aktiv og se hvilken av dine medisiner som fortsatt har gyldig resept eller er utgått.