Råd til ungdommer og voksne med nyoppståtte luftveissymptomer

  • Hold deg hjemme. Ved vage symptomer kan du gå på skole/jobb samme dag hvis du tester negativt for SARS-CoV-2. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør du gå hjem og vurdere å ta en ny test. Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr
  • Du bør teste deg for SARS-CoV-2.
  • Test for SARS-CoV-2 bør foregå i offentlig regi, enten som selvtest utlevert av kommunen eller på teststasjon med bruk av PCR-test eller hurtigtest.
  • De du bor sammen med trenger ikke å holde seg hjemme, heller ikke dersom de jobber i helsetjenesten.  
  • Hvis du er definert som nærkontakt og selv får symptomer, skal du teste deg.
  • Det er gratis for alle som oppholder seg i Norge å teste seg for covid-19 på kommunale testsenter. Dette gjelder også personer uten personnummer (personer uten lovlig oppholde/papirløse migranter). Helsepersonell har taushetsplikt, og kan ikke gi videre informasjon om deg og din helse. Mer informasjon om dette finnes på Helsenorge.no: Helsehjelp ved covid-19 for personer uten lovlig opphold

Er du syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Har du behov for mer akutt helsehjelp, og ikke kommer i kontakt med fastlege, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.  

Råd til foresatte med barn i barnehage/på barneskole med nyoppståtte luftveissymptomer