Prøvetaking 

Det er sannsynlig at prøvetaking med kombinert svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene. Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.  

De fleste tilgjengelige antigen-hurtigtester er tiltenkt analyse av prøvemateriale fra bakre - eller fremre neseprøve, men det ser ut til at disse fungerer godt også for kombinert prøve fra svelg og nese. 

?   Spesielt voksne personer med symptomer kan derfor ta prøve både fra svelg og nese når de gjør selvtester, sier lege Joakim Øverbø i Folkehelseinstituttet. 

Prøven tas først fra svelget/halsen) og deretter fra nesen slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig. Du bør ikke ta prøven bare fra svelget/halsen, understreker han. 

En neseprøve alene vil fortsatt fange opp de fleste smittede så personer som syns det er ubehagelig/vanskelig å ta test fra svelget/halsen kan teste seg på vanlig måte i nesen. For barn er det fortsatt anbefalt å ta testen fra nesen.  

Prøvetaking?fra svelg (hals) bør gjøres?om?morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke, for å unngå at testen blir falskt positiv.?Noen mat?– og drikkevarer?er?vist å kunne påvirke testresultatet.?? 

Anbefalinger om testing

Dersom du får et negativt resultat ved selvtesten og har nyoppståtte symptomer er det anbefalt å ta en ny test 2-3 dager senere.  

?  Er symptomene lette trenger man ikke holde seg hjemme i tiden mellom den første og andre testen. De som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en smittet person bør holde seg hjemme mellom den første og andre selvtesten dersom de har symptomer, sier Øverbø.  

Økt kunnskapsgrunnlag

Noen?opplever?tidlig i sykdomsforløpet?å få positiv?selvtest når de tester både i?svelg?og nese, mens testen?er?negativ når de tar prøven kun fra nesen. Disse observasjonene får nå også støtte fra studier som viser at prøvetaking med kombinert?svelg-neseprøve til antigen-hurtigtester?sannsynligvis?vil fange opp noen flere smittede personer enn prøve fra nese alene.?Dette gjelder særlig de første dagene man har symptomer.??