Legeforeningen har fått gjennomslag for at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen.  Legene gjenopptar alminnelig forskrivning av blå resept.