Fra den Norske Legeforeningen:

Hvorfor får jeg ikke medisinene på blå resept?

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot med forskrivning av blåresepter. Legeforeningen kan ikke akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens rettigheter, og anbefaler nå sine medlemmer å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum. Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på. 

Hva skal jeg gjøre?

1. Få med jounalnotat fra legen din.

2. Kjøp medisinene på apoteket og spør hvor mye ekstra du nå betaler når du ikke har blåresept- det er dette beløpet du skal kreve tilbakebetalt fra Helfo. 

3. Ta vare på kvitteringen.

4. Fyll ut skjema. (finnes på helfo.no) evt. kan få kopi hos ditt legekontor.

5. Send skjemaet og kvittering til Helfo og merk konvolutten "Blåresept" 

Adresse: Helfo, postboks 2415. 3104 Tønsberg.