Vaksine for sesonginfluensa til pasienter som har fastlege ved Våle legekontor. Det blir drop-in på Våle samfunnshus tirsdag 19.10 fra kl 14:00 til kl 18:00. Det er også mulig å komme på legekontoret onsdager og fredager fra og med fredag 08.10 fra kl 08-11:20 og mellom kl 12:20 og 14:30. Dette gjelder for pasienter i risikogruppen.https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/