Torsdag 13 mai (kr.himmelfartsdag)

Mandag 17 mai

Mandag 24 mai (pinse)

Behov for øyeblikkelig legehjelp på disse dagene må man kontakte legevakt 116117. Ved livstruende tilstander kontakt AMK 113.