Daglig mottar vi urinprøver som ikke er påført navn og fødselsdato. Vi ber deg som pasient og gjøre dette på forhånd for og lette vårt arbeid og minske risikoen for og forveksle prøver med andre pasienter.