Vi opplever daglig at det er flere som ikke møter til avtalte timer og dette er med på å øke ventetiden hos oss. Som oftest er timene glemt, man kan få påminnelse om legetimen dagen før. Vennligst be om dette via vår helsesekretær. Avbestille timen skal skje minst 24 timer før oppsatt time.  Ikke avbestilt time/for sent avbestilt må betales og faktura blir sendt med fakturagebyr fra MELIN MEDICAL