E-resept betyr elektronisk resept. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk fra sin datamaskin til en sentral database. Når du oppgir fødselsnummeret ditt på apoteket eller hos bandasjisten, kan de søke fram resepten og ekspedere denne. Resepter kan hentes ut  på apotek i hele landet.

 

For å få oversikt over e-reseptene dine kan du logge deg inn på mineresepter.no. Du kan logge deg inn med bank-ID. Du kan også få en medisinoversikt hos din fastlege eller hos apotek. Spørsmål om E-Resept kan du ringe 800 40 404.