Vi får informasjon fra din fastlege om du tilhører en risikogruppe og skal prioriteres for vaksine, derfor trenger du ikke å gi oss beskjed om dette.

 

 
 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper, spesielt de med nær pasientkontakt. 
   
 2. Alder 85 år og eldre
   
 3. Alder 75–84 år
   
 4. Alder 65–74 år og personer 18–64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
    
 5. Alder 55–64 år med følgende underliggende sykdom/ tilstand:
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes  
  • Kronisk lungesykdom
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens  
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
  • Hjerneslag  
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
    
 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
   
 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
   
 8. Alder 55–64 år
   
 9. Alder 45–54 år