På grunn av Covid-19 endrer vi på våre rutiner ang. vaksinasjon for sesonginfluensa.  Det vil i år være timebestilling for vaksinasjon pga smittevern. Det vil ikke være mulig og møte opp uten time for dette. Mer informasjon kommer når vaksinene foreligger på legekontoret