Legekontoret holder åpent hele sommeren, men pga sommerferieavvikling for leger og helsepersonell vil det være begrenset kapasitet hele sommeren. Det vil bli prioritert øyeblikkelig/akutt legehjelp i denne perioden.  Tønsberg legevakt holder døgnåpent hele sommeren for pasienter som oppholder seg i kommunen og ikke er i nærheten av sin fastlege. Telefon: 116 117

Ferie

Vibeke Stuestøl fra uke: 27-28-29 og 33

Ketil Fagerheim fra uke: 28-29-30-31

Kari Helene Bugge fra uke: 15/7 t.o.m. 17/7 (29) 30- 31-32. 10/8 t.o.m. 12/8 (33). 

Lars Feyling fra uke: 30-31-32-33

Ved behov for å fornye resepter, må dette gjøres i god tid før din fastlege tar ferie.