Pasienter som tror de er smittet, har symptomer, kan ringe fastlege 330 61700. Det er veldig mange som kontakter oss nå og det er dessverre vanskelig og komme igjennom på telefon. Man må ikke møte opp på legekontoret ved symptomer. Du vil bli ringt opp av legen. Du vil bli henvist videre til beredskapsklinikken på Eik (beboer i Tønsberg Kommune). 

Ang. må være hjemme med barn pga steng skole/barnehage gjelder omsorgsdager/lønn for dette. Ikke sykemelding. 

Det skal skrives egenmeldingsskjema istedet for sykemelding i karantene-perioden. Ta kontakt med din arbeidsgiver. Egenmelding for de 16 første dagene.