Tønsberg kommune oppretter informasjonstelefon om koronaviruset. Mange har spørsmål om koronaviruset og hvordan de skal forholde seg til dette. Informasjonstelefonen holder åpen hverdager: 08.00 og 17.00 og helg: 11.00-1600. Ber våre pasienter ringe dette hvis kun ønske om råd eller har spørsmål ang. viruset TLF: 334 06 990. Du kan også besøke https://koronasjekk.no/check 

Pasienter som tror de er smittet, har symptomer, kan ringe fastlege 330 61700. Det er veldig mange som kontakter oss nå og det er dessverre vanskelig og komme igjennom på telefon. 

Ang. må være hjemme med barn pga steng skole/barnehage gjelder omsorgsdager/lønn for dette. Ikke sykemelding. 

Det skal skrives egenmeldingsskjema istedet for sykemelding i karantene-perioden. Ta kontakt med din arbeidsgiver. Egenmelding for de 16 første dagene.