Influensa er nå påvist stigende i vårt område.

Influensa gir feber, luftveissymptomer og muskelsmerter, men går som regel over av seg selv. Gravide, eldre og kronisk syke er mer utsatt for alvorlig sykdom.

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong.

To typer influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Innimellom endrer influensavirusene seg litt, noe som kan gjøre vår immunitet mindre effektiv mot de nye virusene.

Noen personer har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa. Disse personene bør vaksinere seg mot influensa og kontakte lege hvis de blir syke.

Du er i en risikogruppe hvis du

 • er gravid etter 12. svangerskapsuke
 • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
 • har fylt 65 år
 • har diabetes
 • har en kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • har nedsatt immunforsvar
 • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)

Symptomer på influensa

Ved typisk influensa kommer symptomene brått, gjerne med

 • feber
 • tørrhoste
 • muskelsmerter
 • hodepine
 • påvirket allmenntilstand

Mageplager er sjeldne, men diaré kan opptre, spesielt hos barn. Influensa varer oftest i sju til ti dager.

Behandling av influensa

Influensa er en virusinfeksjon og går som regel over av seg selv. En sjelden gang kan imidlertid infeksjonen medføre alvorlig sykdom, og da bør du kontakte lege. Man behandler da først og fremst symptomene av sykdommen.

Smertestillende

Både smerter og feber kan dempes med paracetamol, som selges under disse merkenavnene:

 • Paracet
 • Paracetamol
 • Panodil
 • Pamol
 • Pinex

Acetylsalisylsyre skal ikke gis til barn og unge med influensa fordi det skaper fare for Reyes syndrom. Acetylsalisylsyre selges under disse merkenavnene:

 • Albyl-E
 • Aspirin
 • Dispril
 • Globoid

Når bør man kontakte lege?

Hvis du er gravid eller i en av de øvrige risikogruppene for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner, bør du ringe fastlege eller legevakt for å få råd om nødvendig behandling og oppfølging.

Kontakt alltid lege hvis tilstanden din blir verre.

Ring lege straks dersom:

 • Du har tegn på å være uttørret, som munntørrhet kombinert med sparsom vannlating.
 • Du kaster opp og har problemer med å holde på drikke, slik at det er fare for uttørring.
 • Du får pustevansker eller begynner å puste fort.

Noen bør ringe 113 dersom du

 • har store pustevansker
 • har smerter i brystet
 • har fiolett eller blålig farge på leppene
 • får anfall med kramper
 • ikke reagerer som normalt eller virker forvirret

Influensasyke med sterke symptomer, særlig de som tilhører en risikogruppe for komplikasjoner, bør ha tilsyn. Som ved annen sykdom som kan forverre seg raskt, er det nødvendig å ha kontakt med den syke også i løpet av natten.

Unngå å smitte andre

Dekk munnen når du hoster

Hosting og nysing er en effektiv måte å spre influensavirus på. Bruk derfor papirlommetørkle når du hoster eller nyser, og vask hendene etterpå. Har du ikke papirlommetørkler, gjør det til vane å hoste eller nyse i albuen.

Da unngår du å få masse virus på hendene som lett spres til andre ved for eksempel håndhilsning eller via gjenstander som dørhåndtak mv.

Brukte lommetørkler er en stor viruskilde.

Vær hjemme

Om du selv er smittet bør du forsøke å unngå å smitte andre. Reduser omgangen med andre, spesielt personer med risiko for å få komplikasjoner som følge av influensa.

Dersom du føler deg svært syk, trenger kroppen hvile, og da vil det være fornuftig å holde seg hjemme.

Når du er på jobb

Er du i god nok form til å gå på arbeid som vanlig, bør du være ekstra nøye med håndhygiene og å dekke munnen når du hoster. Da reduserer du smittefaren på jobb.

Hvis du jobber med særlig utsatte grupper, for eksempel premature barn eller pasienter med redusert immunforsvar, bør du holde deg hjemme eller finne andre arbeidsoppgaver så lenge du er smitteførende.

Vask hendene

Det aller beste tiltaket for å unngå å bli smittet eller smitte andre, er å sørge for god håndhygiene. Bruk av engangslommetørklær, håndvask etter å ha pusset nesen og å hoste i albukroken er viktige tiltak.

God håndhygiene er viktig for alle som er i hjemmet. Vask hendene med såpe og vann, eller desinfiser hendene med desinfeksjonssprit. Hver person i hjemmet bør bruke eget personlig håndkle til å tørke hendene etter vask.

Når du er syk, er det lurt om andre i hjemmet hjelper deg å holde hendene rene. Har dere desinfeksjonssprit, kan du ha denne ved sengen din.

Du bør også bruke papirlommetørkle når du hoster eller nyser. Ha en plastpose ved sengen som du kan kaste lommetørklene i.

 

Hvil og drikk vann

Er du syk, bør du sørge for å få hvile og nok drikke. Da blir kroppen din i best mulig stand til å bekjempe influensaen.