Odin Kapital er kjøpt opp av Melin Medical. Alle fakturaer vil nå bli sendt fra Melin Medical.

Anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for alle våre tjenester, dvs sendte henvisinger, legeattester, legetimer, blodprøvetakning, journalutskrift, vaksinering, injeksjoner, sårbehandling  m.m.....Hvis man ikke betaler vil de bli sendt ut en faktura samme dag.

Ved tilsending av faktura/giro vil det bli lagt til ett gebyr, for tiden kr 64,- i tillegg. All fakturering og innkreving administreres av MELIN MEDICAL, tlf: 21 62 73 00