Pga sommerferieavvikling vil legekontoret ha redusert legebemanning i juli og august. Det vil da bli prioritert øyeblikkelig hjelp i denne perioden. 

Behov for fornyelse av e-resepter må dette gjøres i god tid før DIN fastlege tar ferie. 

Ketil Fagerheim ferie uke: 26-27-28 og 29

Kari Helene Bugge ferie uke: 29-30-31 og 32

Vibeke M.Stuestøl ferie uke: 27-28 og 29

Lars C. Feyling ferie uke: 32-33-34-35

Tønsberg Legevakt holder døgnåpent hele sommer. tlf: 116117.